Patiënten informatie

Intakegesprek

Tijdens u eerste bezoek (intake) wordt kennisgemaakt en worden uw wensen en verwachtingen besproken.

Er zal een mondonderzoek plaatsvinden, waarbij een risico-analyse wordt uitgevoerd en opvallende zaken worden besproken aan de hand van de gemaakte digitale mondscan en lichtfoto’s. Indien er geen recente (langer dan 1 jaar) röntgenfoto’s zijn, worden ook deze gemaakt. 

De kosten van een intake worden veelal vergoed vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Dit zal het startpunt zijn, vanuit waar we een behandelplan uitwerken of een nieuwe periodieke controle inplannen. Dit is meestal na 6 maanden.