Praktijk

Missie en visie

Uw duurzame gezondheid is ons doel! We bieden passende proactieve zorg, gericht op lange termijn stabiliteit en gezondheid van uw gehele mond. In plaats van reactieve tand-voor-tand behandelingen waarbij achter de feiten aangelopen wordt en er niet gekeken wordt naar de werkelijke oorzaak van het ontstaan van uw problemen.

Een vergelijkend voorbeeld uit het dagelijks leven om dit beter uit te leggen is als volgt: Als er scheuren in uw huis geconstateerd worden is het zinvol om de oorzaak te laten onderzoeken. In plaats van zonder verdere inspectie scheuren te laten dicht kitten. Als blijkt dat het fundament aan het verzakken is, dan is de oorzaak gerelateerde aanpak de enige manier om uw huis op termijn te redden. We willen voorkomen dat er alleen symptoombestrijding plaats vindt.
 
Wij zijn begaan met uw gezondheid!
 
Via een gedetailleerde digitale screening, evaluatie en uitvoerige risicoanalyse zijn we in staat om u op de volgende manier goed te begeleiden:
  • We geven u een duidelijk en objectief inzicht in de huidige gebitssituatie met bijbehorende ontstaansgeschiedenis.
  • We signaleren de eerste symptomen die duurzaamheid van mondgezondheid verlagen. 
  • Blijkt er sprake van een instabiel situatie, dan geven we u een duidelijke prognose met betrekking tot de verschillende mogelijkheden met daarbij behorende voor- en nadelen, zodat u een gefundeerde begeleidings- of behandelingskeuze kunt maken. 
  • Het geld dat u in uw gebitsgezondheid investeert zal daarom een zinvolle diepte-investering zijn 
  • Het reguliere onderhoud is risico-plaats gericht waardoor sneller en efficiënter eventuele gebreken of symptomen aan het licht komen.
Hierdoor zijn we de algemene tandartspraktijk die problemen voorkomt of in het vroegst mogelijke stadium adequaat aanpakt, altijd afgestemd op uw individuele situatie. We begeleiden kinderen, adolescenten en volwassenen op elke leeftijd met de best passende zorg en visie voor het ouder worden. Alle medewerkers zijn uitgebreid geschoold in deze aanpak.